Medicin

PAMOL F 250 mg disperg tabl 12 fol

Pamol F är en dispergerbar tablett som snabbt smälter i munnen. Pamol F är ett smärtstillande och febernedsättande medel som innehåller paracetamol.

Användningsändamål:
Läkemedlet används för symtomatisk behandling av lindrig till måttlig smärta och/eller feber, såsom huvudvärk, förkylning, tandvärk, stelhet eller menssmärtor. Pamol F passar i synnerhet för barn som ännu inte kan svälja tabletter eller till att ta då man inte har tillgång till vätska. Den banansmakande tabletten löses hastigt upp i vätska. För långvarigt bruk och för barn under 17 kg endast enligt läkares ordination.

Dosering:
Doseringen för barn bestäms enligt vikten. Normal dos är 15 mg/kg högst 3 gånger i dygnet. Denna dos får ej överskridas utan läkarens ordination.
17-24 kg: 1 tablett högst 3 gånger i dygnet.
25-32 kg: 1-2 tabletter högst 3 gånger i dygnet.
33-50 kg: 2 tabletter högst 3 gånger i dygnet.
För barn under 6 år rekommenderas att Pamol F löses upp i en sked vatten eller mjölk.
Se bipacksedeln för nog
Paketstorlek:
12 fol
Marknadsförare:
Orifarm Healthcare Oy
Tuotetta varastossa
6,49 €
Läkemedlet används för symtomatisk behandling av lindrig till måttlig smärta och/eller feber, såsom huvudvärk, förkylning, tandvärk, stelhet eller menssmärtor. Pamol F passar i synnerhet för barn som ännu inte kan svälja tabletter eller till att ta då man inte har tillgång till vätska. Den banansmakande tabletten löses hastigt upp i vätska. För långvarigt bruk och för barn under 17 kg endast enligt läkares ordination.
Doseringen för barn bestäms enligt vikten. Normal dos är 15 mg/kg högst 3 gånger i dygnet. Denna dos får ej överskridas utan läkarens ordination.
17-24 kg: 1 tablett högst 3 gånger i dygnet.
25-32 kg: 1-2 tabletter högst 3 gånger i dygnet.
33-50 kg: 2 tabletter högst 3 gånger i dygnet.
För barn under 6 år rekommenderas att Pamol F löses upp i en sked vatten eller mjölk.
Se bipacksedeln för noggrannare doseringsanvisningar.
250mg paracetamol
Kontakta läkare om barnets allmäntillstånd blir sämre, om symtomen försämras eller inte förbättras inom tre dagar eller om barnet i samband med feber har svåra smärtor.
För att undvika överdosering kontrollera att andra läkemedel som ditt barn använder inte innehåller paracetamol.
Om ditt barn har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att ditt barn kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
Läkemedlet har inga vanliga biverkningar vid användning med rekommenderade doser.
För mera information om biverkningar läs bipacksedeln.
Paracetamol får inte användas långvarigt, i stora doser eller samtidigt med andra läkemedel under graviditet.
Paracetamol kan användas i terapeutiska doser under graviditet och amning.
Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning.
Rumstemperatur (+15C - +25C)