Sale

ICE POWER KYLMÄSPRAY 200 ML

Kylspray för akutvård av försträckningar, stukningar och muskelbristningar. Med en ny konsistens: produkten sprider sig på huden som en gel och behövs inte masseras in.

Användningsändamål:
Lindrar smärta vid slag, sträckningar och vrickningar genom kylning.

Dosering:
Spraya med korta tryck på det drabbade området från minst 15 cm avstånd (annars finns det risk för lokala frostskador).

Förteckning över ingredienser:
Propane/ Butane, Menthol, Ethanol.

Bör observeras:
Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom räckhåll för barn.

Förvaring:
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122ºF. Extremt brandfarlig aerosol.

Övriga uppgifter:
CE-märkt medicinteknisk p
Paketstorlek:
200 ML
Marknadsförare:
Fysioline Oy
Tuotetta varastossa
Special Price 9,65 € Regular Price 11,35 €
48,25 € / 0.2000
Lindrar smärta vid slag, sträckningar och vrickningar genom kylning.
Spraya med korta tryck på det drabbade området från minst 15 cm avstånd (annars finns det risk för lokala frostskador).
Propane/ Butane, Menthol, Ethanol.
Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom räckhåll för barn.
Rumstemperatur (+15C - +25C)