Medicin

HIRUDOID FORTE 4,45 mg/g geeli 100 g

Hirudoid Forte gel används vid behandling av ytliga tromboflebiter samt i förebyggande syfte och behandling av infusions- och injektionsflebiter (veninflammationer), vid behandling av trycksår med intakt hud och vid behandling av blodutgjutningar under huden dvs. blånader och kontusioner.

Användningsändamål:
Den verksamma komponenten i Hirudoid forte gel tränger snabbt genom huden till de ytliga vävnaderna, där den har en jämn och långvarig effekt. Gelen motverkar uppkomsten av ytliga blodproppar och påskyndar deras upplösning, dämpar inflammation och minskar svullnad genom att förbättra den lokala cirkulationen. Hirudoid forte gel befrämjar också återuppbyggnaden av bindvävsstrukturer.

Dosering:
Då tuben öppnas för första gången bör man se till att filmen som skyddar tubens öppning perforeras helt med hjälp av tubens avigsida
Om läkare inte ordinerar annat breds ett lager om 3 - 5 cm gel ut på det område som behandlas en eller flera gånger om dagen (vid behov och i början av behand
Aktiv ingrediens:
mukopolysakkaridipolysulfaatti
Paketstorlek:
100 g
Marknadsförare:
STADA Nordic
Tuotetta varastossa
25,72 €
257,20 € / 0.1000
Den verksamma komponenten i Hirudoid forte gel tränger snabbt genom huden till de ytliga vävnaderna, där den har en jämn och långvarig effekt. Gelen motverkar uppkomsten av ytliga blodproppar och påskyndar deras upplösning, dämpar inflammation och minskar svullnad genom att förbättra den lokala cirkulationen. Hirudoid forte gel befrämjar också återuppbyggnaden av bindvävsstrukturer.
Då tuben öppnas för första gången bör man se till att filmen som skyddar tubens öppning perforeras helt med hjälp av tubens avigsida
Om läkare inte ordinerar annat breds ett lager om 3 - 5 cm gel ut på det område som behandlas en eller flera gånger om dagen (vid behov och i början av behandlingen kan mer behövas)
Hirudoid forte-gel kan användas också som medicinskt förmedlarämne vid ultraljudsbehandling och i samband med iontofores och då breds gelen ut under katoden
Användande av gel är lätt och smidigt
Huden tål gelen bra och dess kylande inverkan känns skön mot huden
4,45mg/g mukopolysackaridpolysulfat
Man bör undvika att använda Hirudoid forte-gelen under en ogenomtränglig binda
Eftersom gelen innehåller isopranol bör man akta sig för att få gelen på slemhinnor eller i öppna sår där den orsakar sveda

Om du har andra sjukdomar, är överkänslig eller om du använder andra läkemedel bör du säkerställa dig om att läkemedlet är lämpligt genom att konsultera bipacksedeln, ditt apotek eller din läkare.
Biverkningar är ovanliga
I enskilda fall kan hudirritation eller överkänslighet förekomma
Det finns inga begränsningar för användandet av produkten under graviditet och amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)