Medicin

HIRUDOID FORTE 4,45 mg/g emuls voide 50 g

Krämen används vid behandling av ytliga tromboflebiter samt i förebyggande syfte och behandling av infusions- och injektionsflebiter (veninflammationer), vid behandling av trycksår med intakt hud och vid behandling av blodutgjutningar under huden dvs. blånader och kontusioner.

Användningsändamål:
Den verksamma komponenten i Hirudoid forte kräm tränger snabbt genom huden till de ytliga vävnaderna, där den har en jämn och långvarig effekt. Krämen motverkar uppkomsten av ytliga blodproppar och påskyndar deras upplösning, dämpar inflammation och minskar svullnad genom att förbättra den lokala cirkulationen. Hirudoid forte kräm befrämjar också återuppbyggnaden av bindvävsstrukturer.

Dosering:
Då tuben öppnas för första gången bör man se till att filmen som skyddar tubens öppning perforeras helt med hjälp av tubens avigsida
3 - 5 cm kräm breds ut och masseras sedan lätt in på det område som behandlas en eller flera gånger per dag (vid behov och i början av behandlingen kan mer behövas)
If
Aktiv ingrediens:
mukopolysakkaridipolysulfaatti
Paketstorlek:
50 g
Marknadsförare:
STADA Nordic
Tuotetta varastossa
16,47 €
329,40 € / 0.0500
Den verksamma komponenten i Hirudoid forte kräm tränger snabbt genom huden till de ytliga vävnaderna, där den har en jämn och långvarig effekt. Krämen motverkar uppkomsten av ytliga blodproppar och påskyndar deras upplösning, dämpar inflammation och minskar svullnad genom att förbättra den lokala cirkulationen. Hirudoid forte kräm befrämjar också återuppbyggnaden av bindvävsstrukturer.
Då tuben öppnas för första gången bör man se till att filmen som skyddar tubens öppning perforeras helt med hjälp av tubens avigsida
3 - 5 cm kräm breds ut och masseras sedan lätt in på det område som behandlas en eller flera gånger per dag (vid behov och i början av behandlingen kan mer behövas)
Ifall området som behandlas är mycket ömt stryks krämen på försiktigt och området täcks med t.ex. en kompress
Hirudoid forte-kräm kan användas också under tryck- eller permanent förband
Krämen passar bra att använda också under ocklusionsförband och då absorberas läkemedlet märkbart bättre än om inte bindan används
Bildbeskrivning över hur ocklusionsförband används hittas ur bipacksedeln
4,45mg/g mukopolysackaridpolysulfat
Om du har andra sjukdomar, är överkänslig eller om du använder andra läkemedel bör du säkerställa dig om att läkemedlet är lämpligt genom att konsultera bipacksedeln, ditt apotek eller din läkare.
Biverkningar är ovanliga
I enskilda fall kan hudirritation eller överkänslighet förekomma
Det finns inga begränsningar för användandet av produkten under graviditet och amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)