Medicin

DOLPAC VET TABLETIT SUURILLE KOIRILLE 500,70/124,85/125 mg tabl (10-75 kg)3 fol

Dolpac vet är ett maskmedel i tablettform för hundar över två månader. De verksamma ämnena är prazikvantel, oxantel och pyrantel.

Dosering:
Dolpac doseras enligt hundens vikt mot nematoder och bandmask i vuxenstadiet.
Rekommenderad dos är en tablett per 25 kg som engångsdos genom munnen
Dosen motsvarar 20 mg oxantel / 5 mg pyrantel / 5 mg prazikvantel per kg
Tabletterna ges som engångsdos genom munnen, helst på tom mage
Tabletterna kan delas
Man kan ge hunden mat tidigast en timme efter läkemedlet
Se noggrannare doseringsanvisningar i bipacksedeln


Bör observeras:
Preparatet rekommenderas ej att användas åt valpar under 2 månader eller som väger mindre än ett kilo
För hundar i dåligt allmäntillstånd eller djur som har mycket maskar används preparatet enligt veterinärs anvisningar
Undvik hudkontakt och tvätta händerna efter administrering
Om hunden lider av andra sjukdomar eller allergier eller använder andra mediciner, kontrollera om läkemedlet passar genom att titta i bipacksedeln,
Aktiv ingrediens:
oksanteeliembonaatti,
PRATSIKVANTELI,
PYRANTEELIEMBONAATTI,
Paketstorlek:
3 fol
Marknadsförare:
Orion Eläinlääkkeet
Tuotetta varastossa
21,02 €
Dolpac doseras enligt hundens vikt mot nematoder och bandmask i vuxenstadiet.
Rekommenderad dos är en tablett per 25 kg som engångsdos genom munnen
Dosen motsvarar 20 mg oxantel / 5 mg pyrantel / 5 mg prazikvantel per kg
Tabletterna ges som engångsdos genom munnen, helst på tom mage
Tabletterna kan delas
Man kan ge hunden mat tidigast en timme efter läkemedlet
Se noggrannare doseringsanvisningar i bipacksedeln
1397.50mg Oxantel embonate
360.00mg Pyrantel embonate
125.00mg Praziquantel
Preparatet rekommenderas ej att användas åt valpar under 2 månader eller som väger mindre än ett kilo
För hundar i dåligt allmäntillstånd eller djur som har mycket maskar används preparatet enligt veterinärs anvisningar
Undvik hudkontakt och tvätta händerna efter administrering
Om hunden lider av andra sjukdomar eller allergier eller använder andra mediciner, kontrollera om läkemedlet passar genom att titta i bipacksedeln, fråga på apoteket eller av veterinär
Uppkastning och diarré kan uppkomma efter behandlingen
Fler biverkningar i bipacksedeln
Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation, användning rekommenderas inte under dräktighet och till digivning
Rumstemperatur (+15C - +25C)