Medicin

Cazitel Plus tabletti 50 mg / 144 mg / 150 mg 2 kpl

Cazitel Plus är ett maskmedel för hundar. De verksamma ämnena är praziquantel, pyrantel och febantel och används för behandling av blandade infektioner av rundmask och bandmask av följande arter: Spolmask (Toxocara canis och Toxascaris leonina (adulta och immatura former i sent stadium), hakmask (Uncinaria stenocephala och Ancylostoma caninum (adulta), piskmask: Trichuris vulpis (adulta), bandmask (Echinococcus-arter, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia-arter (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis) och Dipylidium caninum (adulta och immatura). Preparatet innehåller konstgjord kött-arom.

Användningsändamål:
Cazitel Plus är ett maskmedel för hundar. De verksamma ämnena är praziquantel, pyrantel och febantel och används för behandling av blandade infektioner av rundmask och bandmask av följande arter: Spolmask (Toxocara canis och Toxascaris leonina (adulta och immatura former i sent stadium), hakmask (Uncinaria stenocephala och Ancylostoma caninum (adulta), piskmask: Trich
Aktiv ingrediens:
FEBANTEELI,
PRATSIKVANTELI,
PYRANTEELIEMBONAATTI,
Paketstorlek:
2 kpl
Marknadsförare:
Zoetis Finland Oy
Tuotetta ei toistaiseksi saatavilla
9,98 €
Cazitel Plus är ett maskmedel för hundar. De verksamma ämnena är praziquantel, pyrantel och febantel och används för behandling av blandade infektioner av rundmask och bandmask av följande arter: Spolmask (Toxocara canis och Toxascaris leonina (adulta och immatura former i sent stadium), hakmask (Uncinaria stenocephala och Ancylostoma caninum (adulta), piskmask: Trichuris vulpis (adulta), bandmask (Echinococcus-arter, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia-arter (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis) och Dipylidium caninum (adulta och immatura). Preparatet innehåller konstgjord kött-arom.
1 tablett per 10 kg, noggrannare doseringstabell i bipacksedeln
Tabletterna kan ges direkt i hundens mun eller tillsammans med mat
Hunden behöver inte fasta före eller efter behandlingen
Tabletten kan halveras eller delas i 4 delar
0 Pyrantel embonate
150.00mg Febantel
50.00mg Praziquantel
Bör inte användas samtidigt med preparat som innehåller piperazin för att den anthelmintiska inverkan i pyrantel och piperazin kan upphävas
Bandmaskangrepp är osannolik på valpar yngre än 6 veckor
Resistens hos parasiter mot någon särskild klass av anthelmintikum kan utvecklas vid frekvent, upprepad användning av anthelmintikum av den klassen
Tvätta händerna efter att du hanterat tabletten
Inga vanliga biverkningar finns nämda för preparatet
Det rekommenderas att produkten inte användas till hundar under de första 4 veckorna av graviditeten. Överskrid inte angiven dos vid behandling av dräktiga tikar
Rumstemperatur (+15C - +25C)