Medicin

CANEX VET 2,2 % oraalipasta 24 g

Canex oralpasta är ett maskmedel som ges direkt ur tuben eller sprutan i munnen på hundar. Det används vid behandling av spol- och hakmask infektioner i tarmen hos hundar (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala och Ancylostoma spp.) 10 g förpackningen räcker till en hund som väger 15 kg, 16 g till 24 kg och 24 g till 36 kg för engångsbruk.

Användningsändamål:
Canex oralpasta är ett maskmedel som ges direkt ur tuben eller sprutan i munnen på hundar. Det används vid behandling av spol- och hakmask infektioner i tarmen hos hundar (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala och Ancylostoma spp.) 10 g förpackningen räcker till en hund som väger 15 kg, 16 g till 24 kg och 24 g till 36 kg för engångsbruk.

Dosering:
14,5 mg pyrantelembonat per kg vilket motsvarar 5 mg pyrantel
10 g och 24 g tuberna: Dosen är 2 cm pasta per kg kroppsvikt
16 g doseringssprutan: Dosering enligt doseringsmärkningen på sprutan


Bör observeras:
Dosen kan ges direkt i munnen el
Aktiv ingrediens:
PYRANTEELIEMBONAATTI
Paketstorlek:
24 g
Marknadsförare:
Zoetis Finland Oy
Tuotetta varastossa
17,93 €
Canex oralpasta är ett maskmedel som ges direkt ur tuben eller sprutan i munnen på hundar. Det används vid behandling av spol- och hakmask infektioner i tarmen hos hundar (Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala och Ancylostoma spp.) 10 g förpackningen räcker till en hund som väger 15 kg, 16 g till 24 kg och 24 g till 36 kg för engångsbruk.
14,5 mg pyrantelembonat per kg vilket motsvarar 5 mg pyrantel
10 g och 24 g tuberna: Dosen är 2 cm pasta per kg kroppsvikt
16 g doseringssprutan: Dosering enligt doseringsmärkningen på sprutan
22.00mg/g Pyrantel embonate
Dosen kan ges direkt i munnen eller blandas i mat men då är det viktigt att se till att mängden mat inte är större än den matportion som hunden normalt äter med en gång
Avmaskningsprogram: Valpar behandlas första gången i 2 veckors ålder och därefter i 4, 6, 8, 10 och 12 veckors alder
Över 6 månader gamla hundar behandlas med beaktande av hundens levnadsvanor, symtom samt avföringsprovresultat
I enskilda fall kan en tätare rutinmässig parasitavhysning enligt veterinärs anvisningar utföras
Då spol- eller hakmaskinfektion misstänks på basen av symptomen eller då infektionen konstateras, borde behandlingen ges två gånger med en veckas mellanrum
Det finns inga vanliga biverkningar nämt för preparatet
Preparatet kan användas till dräktiga och däggande honhundar
Dräktiga tikar behandlas i mitten av dräktighetsperioden (ca dag 30) och åter ca dag 50
Däggande tikar behandlas 2, 4, 6 och 8 veckor efter valpning samtidigt med valparna
Rumstemperatur (+15C - +25C)