Medicin

CANESTEN 200 mg emätinpuikko, tabl 3 fol

Canesten vaginaltabletter används för behandling av infektioner i slidan och de yttre könsorganen som förorsakats av svampar känsliga för klotrimazol. Infektionerna är vanligtvis orsakade av jästsvampen Candida. Symtom på infektionen är bl.a. klåda, sveda och vit flytning. Om svampinfektionen spritt sig till de yttre könsorganen skall behandlingen kompletteras med Canesten vaginalkräm. Behandlingen ska inte påbörjas utan läkarordination om det är fråga om din första underlivsinfektion, om du haft kroniskt återkommande infektioner under en lång period eller om du är under 15 år.

Användningsändamål:
Canesten vaginaltabletter används för behandling av infektioner i slidan och de yttre könsorganen som förorsakats av svampar känsliga för klotrimazol. Infektionerna är vanligtvis orsakade av jästsvampen Candida. Symtom på infektionen är bl.a. klåda, sveda och vit flytning. Om svampinfektionen spritt sig till de yttre könsorganen skall behandlingen kompletteras med Canesten vaginalkräm. Beha
Paketstorlek:
3 fol
Marknadsförare:
Bayer Oy, Consumer Care
Tuotetta ei toistaiseksi saatavilla
13,98 €
Canesten vaginaltabletter används för behandling av infektioner i slidan och de yttre könsorganen som förorsakats av svampar känsliga för klotrimazol. Infektionerna är vanligtvis orsakade av jästsvampen Candida. Symtom på infektionen är bl.a. klåda, sveda och vit flytning. Om svampinfektionen spritt sig till de yttre könsorganen skall behandlingen kompletteras med Canesten vaginalkräm. Behandlingen ska inte påbörjas utan läkarordination om det är fråga om din första underlivsinfektion, om du haft kroniskt återkommande infektioner under en lång period eller om du är under 15 år.
1 vaginaltablett förs djupt in i slidan 3 på varandra följande kvällar.
Vaginaltabletten ska med hjälp av medföljande applikatorn föras så djupt in i slidan som möjligt vid sängdags. Detta utförs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben.
Se instruktionsanvisningarna med bilder i bipacksedeln.
200mg klotrimazol
En eventuell sexualpartner med symtom på svampinfektion ska behandlas samtidigt för att förhindra infektionsåterfall.
Om symptomen på svampinfektionen inte tydligt avklingat inom sju dygn efter inledd behandling, eller om symptomen förvärras under behandlingen med Canesten, skall behandlingen genast avslutas och läkare konsulteras.
Canesten kan minska effekten av preventivmedel som är tillverkade av latex, så som kondom och pessar.
Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
Canesten vaginaltabletter har inga vanliga biverkningar.
För mera information om sällsynta biverkningar läs bipacksedeln.
Erfarenhet visar att ingen negativ inverkan vare sig på mor eller på barn är att vänta om Canesten vaginaltabletter används under graviditet.
Liksom för alla andra läkemedel ska dock läkare konsulteras innan behandling med Canesten inleds, om behandling skulle behövas under de tre första månaderna av graviditeten.
Under graviditet ska applikator inte användas.
Canesten vaginaltabletter kan användas under amning.
Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)