ASKINA BARRIER FILM SUIHKEPULLO 28 ML

Ett sterilt, flytande förband som bildar en transparent film vid applicering på hud.

Paketstorlek:
28 ML
Tuotetta varastossa
17,25 €

Askina® Barrier Film är ett sterilt, flytande förband som bildar en transparent film vid applicering på hud. Filmen medger god genomträngning av syre och fukt. Produkten är alkoholfri och ger därför varken sveda eller andra obehag när den appliceras på huden.

Produkten är indikerad för användning på intakt eller skadad hud. Filmen fungerar som skyddsbarriär

  • mot irritation från kroppsvätskor
  • för känslig och omtålig hud
  • under självhäftande bandage för att skydda huden under läkning
  • för skadad hud
  • för skavsår
  • för att skydda hudområdet runt sår och peristomala områden
  • för små skärsår och rispor
  • på fixeringsställen för dränrör och utvärtes katetrar

Rengör huden med steril saltlösning (0,9 %) eller en lämplig sårrengöringslösning och sterila kompresser. Torka huden noga före applicering av filmen.

Håll sprejmunstycket 10–15 cm från huden, tryck ned sprejmunstycket och applicera ett jämnt lager film över önskat område. Låt filmen torka i 30 sekunder. Applicera ev. en gång till på missade områden. Om filmen appliceras på ett område med hudveck eller där hud kommer i kontakt med annan hud, ska du försiktigt släta ut vecken innan du applicerar filmen. Låt sedan filmen torka innan du släpper huden så att den återfår sitt normala läge.

Akrylatkopolymer 7%, Hexametyldisiloxan 93%.

Får ej användas på hud som är infekterad t.ex. till följd av tuberkulos, syfilis eller djupa svampinfektioner, eller på tredje gradens brännskador.

Vid tecken på infektion (feber, ödem, rodnad) eller om huden oväntat försämras, kontakta läkare eller annan medicinsk personal med lämplig kompetens. Fortsätt att använda Askina® Barrier Film när normala förhållanden föreligger.

Askina® Barrier Film får ej användas på infekterad hud.

Får ej användas om förpackningen är skadad.

Askina® Barrier Film är brandfarlig i flytande form. Används på platser med god ventilation och på avstånd från lågor och antändningskällor. Förvaras utom räckhåll för barn.

Användning av andra barriärprodukter, krämer eller salvor kan försämra verkningsgraden av Askina® Barrier Film.

Förvaras svalt och torrt, skyddat mot direkt solljus, mellan 5 °C och 25 °C.

28 ml

Askina® Barrier Film är mycket enkel att applicera och kräver inga särskilda kunskaper eller hjälpmedel. Hur ofta man bör applicera filmen på nytt är beroende av hur ofta man rengör huden och byter ytterligare förband. På hud som rengörs ofta kan det vara nödvändigt med ny applicering dagligen. Vid mindre frekvent rengöring kan detta reduceras till varannan till var tredje dag.

Askina® Barrier Film kan tas bort med de flesta medicinska borttagningsmedel för självhäftande material. Följ anvisningarna för borttagningsmedlet.