Apteq Mielikki yskähunaja 200 ml

Mielikki hosthonung är en säker och effektiv behandlingsform för akut hosta för vuxna och barn över 1 år enligt God medicinsk praxis-rekommendationen. Innehåller 0,7g/ml medicinsk honung.
Honungsmängden i Mielikki överensstämmer med God medicinsk praxis-rekommendationen:
Flytande och lätt att dosera
Medicinsk kvalitet
Ren honung med jämn kvalitet
Kemiskt och mikrobiologiskt testad
Innehåller ej t.ex. sporer av Clostridium botulinum-bakterien


Användningsändamål:
Mot rethosta för vuxna och barn över 1 år.

Dosering:
Intages oralt. Barn över 1 år: 5 ml vid behov högst 4 gånger per dygn. Barn över 12 år och vuxna: 10 ml vid behov högst 4 gånger per dygn.

Förteckning över ingredienser:
Honung (0,7 g/ml av medicinsk kvalitet), glycerol, citronsyra, renat vatten, natriumbensoat, natriumhydroxid.

Tekninska uppgifter:
Mielikkis verkningsmekanism:
Demulcent-effekt (bildar en hinna på hostreceptorerna i svalget som minskar rethostan)
Lugnar slemhinnor, lindrar smärta och inflammation
Honunge
Paketstorlek:
200 ml
Marknadsförare:
Fennogate Finland Oy
Tuotetta varastossa
13,50 €
67,50 € / 0.2000
Mot rethosta för vuxna och barn över 1 år.
Intages oralt. Barn över 1 år: 5 ml vid behov högst 4 gånger per dygn. Barn över 12 år och vuxna: 10 ml vid behov högst 4 gånger per dygn.

null

Honung (0,7 g/ml av medicinsk kvalitet), glycerol, citronsyra, renat vatten, natriumbensoat, natriumhydroxid.

Mielikkis verkningsmekanism:

  • Demulcent-effekt (bildar en hinna på hostreceptorerna i svalget som minskar rethostan)
  • Lugnar slemhinnor, lindrar smärta och inflammation
  • Honungens antimikrobiella egenskaper
  • Glycerolen vårdar irriterade slemhinnor
Vid behov mot rethosta tills symtomen lindras. Ej för barn under 1 år. Om hostan varar i mer än 1–2 veckor, kontakta läkare. Använd inte om du är överkänslig eller allergisk mot någon av ingredienserna. Förvaras utom räckhåll för barn. Vänta 15 minuter innan du äter eller dricker efter användning.
Mielikki kan användas under graviditet och amning.
Rumstemperatur (+15C - +25C)

200 ml