APTEEKIN PALVELUT

Annospussipalvelu

Onko käytössäsi paljon lääkkeitä? Haluaisitko ne koneellisesti kerta-annospusseihin pakattuna.

Lue lisää tästä

APTEEKIN PALVELUT

Terveyspiste Naantalin sydän

Apteekkisydämen yhteydessä on Terveyspiste, josta saat sairaanhoitajan palveluita.

Lue lisää tästä

APTEEKIN PALVELUT

Laiva-apteekkitarkastus

Apteekissamme tehdään laiva-apteekkitarkastuksia. Alukset luokitellaan neljään alusluokkaan (A-D). Alusluokkiin A, B ja C kuuluvien alusten laiva-apteekki tulee tarkastaa vähintään vuoden välein ja alusluokkaan D kuuluvien alusten laiva-apteekki vähintään 3 vuoden välein. Tarkastajan laatima todistus on osa laivan katsastuksessa vaadittavaa virallista dokumentaatiota. Tarkastajan tulee olla suomessa laillistettu proviisori. Apteekkisydämestä voit tilata tarkastuksen kaikkiin alusluokkiin. Pienimmät (D-luokka) laiva-apteekit voi tuoda apteekkiin tarkastettavaksi.